نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2053
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2177
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2169
هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3514
  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2782
اخبار سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1668

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی