نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2099
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2218
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2211
هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3558
  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2823
اخبار سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1786

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی