نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2177
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2286
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2277
هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3632
  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2907
اخبار سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1968

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی