نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2131
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2243
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2239
هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3583
  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2847
اخبار سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1880

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی