نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
عید غدیر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3091
عید قربان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2967
برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1734
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1867
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1873
هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3206
  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2489
اخبار سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 925

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی