نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
بازدید دبیرستان دخترانه صبوری بابل از موسسه نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5153
روز خانواده نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3093
جلسه در میدان میوه و تره بار نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3372
روز جهانی سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3396
روز پزشک و کارمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3308
عید غدیر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3230
عید قربان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3111
برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1876
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1998
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2014

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی