نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
بازدید فرماندار شهرستان بابل از مرکز نگهداری سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4260
عید قربان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4474
برنامه میلاد امام رضا(ع)  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5037
پروژه گاز رسانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5355
بازدید بازرسین اداره بهزیستی استان از مرکز سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5289
بازدید کمیسیون فرهنگی شورای شهر بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5312
نمایشگاه نقاشی سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5758
مراسم گرامیداشت روز کارگر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5201
میلاد امام زمان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3444
مراسم روز مادر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5444

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی