نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
بازدید فرماندار شهرستان بابل از مرکز نگهداری سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4334
عید قربان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4548
برنامه میلاد امام رضا(ع)  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5105
پروژه گاز رسانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5428
بازدید بازرسین اداره بهزیستی استان از مرکز سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5364
بازدید کمیسیون فرهنگی شورای شهر بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5389
نمایشگاه نقاشی سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5823
مراسم گرامیداشت روز کارگر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5281
میلاد امام زمان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3496
مراسم روز مادر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5527

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی