نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
بازدید فرماندار شهرستان بابل از مرکز نگهداری سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4408
عید قربان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4588
برنامه میلاد امام رضا(ع)  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5147
پروژه گاز رسانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5458
بازدید بازرسین اداره بهزیستی استان از مرکز سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5400
بازدید کمیسیون فرهنگی شورای شهر بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5440
نمایشگاه نقاشی سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5873
مراسم گرامیداشت روز کارگر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5318
میلاد امام زمان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3525
مراسم روز مادر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5567

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی