نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
عید قربان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4393
برنامه میلاد امام رضا(ع)  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4970
پروژه گاز رسانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5274
بازدید بازرسین اداره بهزیستی استان از مرکز سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5206
بازدید کمیسیون فرهنگی شورای شهر بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5228
نمایشگاه نقاشی سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5682
مراسم گرامیداشت روز کارگر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5120
میلاد امام زمان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3374
مراسم روز مادر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5358
مراسم نوروزخوانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5106

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی