نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4077
حضور جناب آقاي نياز آذري نماينده محترم شهرستان بابل در مركز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3625
عيد قربان 1395 در كنار سالمندان عزيز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3624
گروه موسيقي پنج گاه نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1526
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارمند سال 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2822
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در مرکز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3202
مراسم نوروز خوانی 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3914
ورکشاپ نقاشی خیابانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5702
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4330
مراسم روز جهانی سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4438

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی