نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
حضور جناب آقاي نياز آذري نماينده محترم شهرستان بابل در مركز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3221
عيد قربان 1395 در كنار سالمندان عزيز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3214
گروه موسيقي پنج گاه نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1332
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارمند سال 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2623
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در مرکز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3009
مراسم نوروز خوانی 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3699
ورکشاپ نقاشی خیابانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5501
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4134
مراسم روز جهانی سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4224
بازدید فرماندار شهرستان بابل از مرکز نگهداری سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4172

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی