نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3897
مراسم روز جهانی سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3985
بازدید فرماندار شهرستان بابل از مرکز نگهداری سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3919
عید قربان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4148
برنامه میلاد امام رضا(ع)  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4730
پروژه گاز رسانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5042
بازدید بازرسین اداره بهزیستی استان از مرکز سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4962
بازدید کمیسیون فرهنگی شورای شهر بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4996
نمایشگاه نقاشی سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5430
مراسم گرامیداشت روز کارگر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4875

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی