نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4165
حضور جناب آقاي نياز آذري نماينده محترم شهرستان بابل در مركز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3698
عيد قربان 1395 در كنار سالمندان عزيز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3707
گروه موسيقي پنج گاه نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1567
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارمند سال 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2868
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در مرکز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3249
مراسم نوروز خوانی 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3981
ورکشاپ نقاشی خیابانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5753
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4383
مراسم روز جهانی سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4492

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی