نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3903
حضور جناب آقاي نياز آذري نماينده محترم شهرستان بابل در مركز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3470
عيد قربان 1395 در كنار سالمندان عزيز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3460
گروه موسيقي پنج گاه نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1458
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارمند سال 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2748
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در مرکز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3129
مراسم نوروز خوانی 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3828
ورکشاپ نقاشی خیابانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5620
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4253
مراسم روز جهانی سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4356

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی