نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4014
حضور جناب آقاي نياز آذري نماينده محترم شهرستان بابل در مركز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3571
عيد قربان 1395 در كنار سالمندان عزيز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3557
گروه موسيقي پنج گاه نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1500
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارمند سال 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2788
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در مرکز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3178
مراسم نوروز خوانی 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3880
ورکشاپ نقاشی خیابانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5666
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4299
مراسم روز جهانی سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4403

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی