نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4396
حضور جناب آقاي نياز آذري نماينده محترم شهرستان بابل در مركز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3885
عيد قربان 1395 در كنار سالمندان عزيز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3924
گروه موسيقي پنج گاه نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1662
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارمند سال 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2979
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در مرکز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3363
مراسم نوروز خوانی 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4125
ورکشاپ نقاشی خیابانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5874
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4503
مراسم روز جهانی سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4609

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی