نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
بازدید فرماندار شهرستان بابل از مرکز نگهداری سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3820
عید قربان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4061
برنامه میلاد امام رضا(ع)  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4653
پروژه گاز رسانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4960
بازدید بازرسین اداره بهزیستی استان از مرکز سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4884
بازدید کمیسیون فرهنگی شورای شهر بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4918
نمایشگاه نقاشی سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5345
مراسم گرامیداشت روز کارگر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4799
میلاد امام زمان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3102
مراسم روز مادر نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 4970

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی