نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2917
حضور جناب آقاي نياز آذري نماينده محترم شهرستان بابل در مركز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2612
عيد قربان 1395 در كنار سالمندان عزيز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2604
گروه موسيقي پنج گاه نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 994
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارمند سال 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2296
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در مرکز سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2691
مراسم نوروز خوانی 1395 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3382
ورکشاپ نقاشی خیابانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 5170
روز خانواده و تکریم بازنشستگان 1394 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3823
مراسم روز جهانی سالمند نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3908

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی