کلاس نقاشی

کلاس آموزشي نقاشي به همت خانم وطن نيا مربی نقاشي براي مادران سالمند به صورت هفتگي در روزهاي پنجشنبه تشکيل مي شود. هدف از برگزاري اين کلاسها علاوه بر پر نمودن اوقات فراغت سالمندان ، يادگيري موضوعات جديد براي بر پا نگه داشتن ذهن و استفاده از تاثيرات به کار بردن رنگهاي متنوع بوده است.نقاشي علاوه براينکه ذوق هنري و طراوت وزيبايي را در فرد بر مي انگيزد،به کار گيري انگشتان و فعاليت وحرکت دست ، هماهنگي فعاليت بين چشم و  دست را نيز براي سالمندان به همراه مي آورد.سالمندان نيز اين کلاسها رابا علاقه خاصي دنبال مي نمايند.از زحمات خالصانه خانم وطن نيا ،مربي خوش ذوق ، کمال تشکر وامتنان را داريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی