هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم

 هزینه های غیر ضروری و مازاد مجالس ترحیم از قبیل ( دسته گل و کارت تسلیت و غیره ) را صرف سالمندان

نیازمند و بی سرپرست نماییم .

به ازاي اقدام خيـرخواهانه شما ، مؤسسـه ، تابلوهايي براي اعلام همدردي و  وصول کمک نقدي شما در محل

مجالس مستقر خواهد کرد .

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی