تکریم روز خانواده سال 1397

گزارش یک چشن

پنج شنبه ۹۷/۶/۱۵ روز باشکوهی بود،شکوه مراسم ما وابسته به حضور یا عدم حضور سلبریتی ها نیست،شکوه مراسم ما از لبخندی است که بر لبان مادران ما می نشیند،مادرانی که بیش از شصت درصدشان بی سرپرستند .

در طول پانزده سال فعالیت این مرکز،همراهانی داشته ایم که هیچگاه اجازه ندادند چشم مادران ما به در خشک شود.به هر بهانه ای آمدند،خندیدند،خنداندند،گریستند و نقش فرزند را ایفا کردند.آنها دیروز هم چنین کردند و در روز تکریم خانواده،نقش تازه ای ایفا کردند و چه شکوهی بالاتر از این؟!

بله،شکوه مراسم ما از حضور و یا عدم حضور ورزشکاران و هنرمندانی که خلف وعده می کنند،نمی آید هر چند حضور ورزشکاران و هنرمندان برای ما بسیار ارزشمند است و در طول سالیان فعالیت،بسیاری از آنان بدون توقع آمدند و انگیزه ما را برای خدمت دو چندان کردند.

ما برای حضور کسی خواهش نمی کنیم، #دعوت_می_کنیم چون قرار است چیزی به آنها بدهیم که شاید جای دیگری بدست نیاورند.دعاهایی را بدرقه راهشان کنیم که جز دعای مادر با هیچ دعایی در دنیا قابل مقایسه نیست و باری را از دوششان برداریم که سالهاست بر دوششان سنگینی می کند.

ما در مرکز سالمندان باب الحوائج بابل سه نوع فرشته داریم : فرشته هایی بنام مادران بی سرپرست و محتاج مراقبت

فرشته هایی که نگهبان و پرستار فرشته های نوع اول هستند و با آخرین توانشان از آنان مراقبت می کنند

و فرشته هایی که بدون منت و چشمداشت،سالهاست همراه و حامی فرشتگان اصلی هستند.

دیروز هر سه دسته خوشحال بودند و شکوه مراسم ما هم از همین اتفاق های بظاهر کوچک اما بزرگ است،از حضور خانواده های مهربانی ست که سالهاست با وجود این که#مادرشان_آنها_را_نمیشناسند هر روز به او سر میزنند و عشق تقسیم می کنند،از بغض مقدس مدیر مجموعه است وقتی مهربانی خانواده ها و مردم را نظاره می کند،از هنرمندان و ورزشکارانی که از هیچ کوششی برای شادکردن مادران فروگذار نمی کند،از کارمندان و پرسنلی که از خودگذشتگی را معنا می کنند و خیرین و همراهانی که طی این سالها هیچ گاه اجازه ندادند چراغ مجموعه خاموش بماند.

از همه شما ممنونیم و هر روز منتظر حضور باارزشتان هستیم.درب این مجموعه همیشه باز است.

 

آدرس موسسه

آدرس: بابل، میدان کشوری، خیابان شهید
    سرگرد قاسمی، کوچه دانش 12

تلفن: 011.32192070

موبایل: 011.32195660

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی