جشن گلریزان خانه سالمندان باب الحوائج (ع)

سلام بر تو ای مهربان ، گاهی تقدیر است که با کمک دستان تو گره از کار دردمندی گشوده شود، پس نیت کنید وحاضر شویدچون شماهم دعوتید

 شماره کارت بانک ملی خانه سالمندان باب الحوائج (ع) بابل جهت واریز نقدی کمک مردمی: 6037991199534185

photo ۲۰۱۸-۰۴-۲۴ ۰۹-۴۲-۴۰

 

آدرس موسسه

آدرس: بابل، میدان کشوری، خیابان شهید
    سرگرد قاسمی، کوچه دانش 12

تلفن: 011.32192070

موبایل: 011.32195660

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی