جشن بزرگ روز مادر و آئین نوروزخوانی

جشن بزرگ روز مادر و آئین نوروزخوانی  با همراهی مردم خیر و نیکوکار استان مازندران ،گروه موسیقی دلنواز و جمعی از هنرمندان صدا و سیمای مازندران در مرکز سالمندان حضرت باب الحوائج (ع) بابل برگزار گردید.

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی