مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند

مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند سال 1395 در مركز نگهداري سالمندان بي سرپرست و نيازمند باب الحوائج (ع) بابل استان مازندران با حضور مردم خير و مهربان استان مازندران و هنرمند هميشه همراه اين مركز آقاي كاظم حسيني و گروه موسيقي پنج گاه،بچه هاي مهد كودك باغ پروانه ها وهمچنين جشن تولد سالمندان، مايه شادي سالمندان و دلگرمي كاركنان شريف آن مركز شدند
مراسم روز جهاني سالمندان 1395
مراسم روز جهاني سالمندان 1395
مراسم روز جهاني سالمندان 1395
مراسم روز جهاني سالمندان 1395
مراسم روز جهاني سالمندان 1395
مراسم روز جهاني سالمندان 1395
مراسم روز جهاني سالمندان 1395
مراسم روز جهاني سالمندان 1395
مراسم روز جهاني سالمندان 1395
مراسم روز جهاني سالمندان 1395

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی