حضور جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در مرکز سالمندان بابل

حضور جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی وهیئت همراه در مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان نیازمند و بی سرپرست  بابل را جهت پیگیری و حل مشکلات سالمندان عزیز را به فال نیک می گیریم

حضور جناب آقای دکتر نجفی نماین...
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماین...
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماین...
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماین...
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماین...
حضور جناب آقای دکتر نجفی نماین...

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی