مراسم نوروز خوانی 1395

 

درآستانه سال نو و برای احیای سنت و فرهنگ بومی مازندران، مراسم نوروز خوانی در مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل برگزار گردید. دراین مراسم هنرمندان گروه موسیقی ( دلنوازان)بهسرپرستی خواننده گرانقدر جناب آقای عمران حیدرپور، به اجرای برنامه موسیقی محلی و نوروزخوانی پرداختند

 
   

 

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی