ورکشاپ نقاشی خیابانی

در روز پنجشنبه 16 مهرماه 1394 ساعت 18-16 ورکشاپ نقاشی خیابانی با عنوان «رنگ تنهایی» به مناسبت هفته جهانی سالمند و روز ناشنوایان و روز کودک با حضور سالمندان ٬ معلولین ٬ کودکان بی سرپرست و ناشنوایان به همت موسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل برگزار گردید.

 
 

  

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی