برنامه میلاد امام رضا(ع) 

روز سه شنبه مورخ 3 شهریور 1394 در آستانه میلاد امام هشتم، امام رضا (ع) فضای موسسه ما نیز از عطر رضوی پر گردید.

مادران سالمند، میزبان خادمین حرم امام رضا(ع) بودند. خادمینی که با پرچم سبز تبرک به ضریح حضرت رضا (ع)، دلهای درد کشیده ی مادران ما را پردادند به سوی گنبد طلایی که سالها چشم انتظار زیارتش بودند.

آری اکنون به دلیل بیماری و ناتوانی، آنها قادر به زمین به مشهد و زیارت نبودند، امام رئوف خود به استقبالشان آمده بود و اشکها و درد دلهایشان با امام مهربانی ها، چنان بود که گویی در حرم امن رضوی به پابوس امامشان رفته اند.

مادران عزیزمان، زیارتتان قبول

 
 

  

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی