بازدید بازرسین اداره بهزیستی استان از مرکز سالمندان

در روز شنبه مورخ 17 مرداد 1394 هیئتی از بازرسین اداره بهزیستی استان مازندران با سرپرستی آقای‌ حق‌پرست در موسسه حمایتی سالمندان حضرت باب الحوائج(ع) بابل حضور یافتند و ضمن ملاقات با سالمندان از بخش های مختلف اعم از فیزیوتراپی، پرستاری، مددکاری، آشپزخانه، انفورماتیک و ... بازدید به عمل آوردند. روند فعالیتهای بخشهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی این هیئت قرار گرفت.

 
   

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی