نمایشگاه نقاشی سالمنداناز حدود یک سال قبل با تلاش و مجاهدت مربی دلسوز سرکار خانم وطن نیا، کلاس آموزش نقاشی برای مادران سالمند در مؤسسه برگزار گردید. سالمندان علاقه مند به این رشته به صورت مستمر در این کلاسها شرکت داشتند و حاصل تلاش مربی نستوه و پرتلاش و سالمندان مشتاق و علاقه مند و هنرمند، جمع آوری آثار برتره و برگزاری نمایشگاه نقاشی سالمندان در گالری خیام گردید. این نمایشگاه از تاریخ 22/3/1394 به مدت سه روز برگزار گردید و علاقه مندان به هنر نقاشی و مادران سالمند، استقبال خوبی از این نمایشگاه به عمل آوردند.

 gallery1
 gallery2  gallery3

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی