بازدید دبیرستان دخترانه صبوری بابل از موسسه

امروز یکشنبه 25آبانماه 1393، دبیرستان دخترانه صبوری بابل از موسسه بازدید به عمل آوردند. دانش آموزان پس از آشنایی با مرکز، از بخش های مختلف آن بازدید به عمل آوردند و پس از پایان بازدید به همراه سالمندان در برنامه ورزش (بسکتبال) شرکت کردند و لحظات سرشار از نشاط و شادی را برای مادران عزیز رقم زدند.

 s1
 s2  s3

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی