روز خانواده

 family01

درتاریخ 28 مهر 1393 به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان و سالمندان، ضیافت ناهاری در موسسه برگزار گردید. میزبان این ضیافت مادران موسسه بودند و میهمانان هم، خانواده و بستگان سالمندان.

حضور سالمندان در کنار عزیزانشان و افرادی که به آنها تعلق خاطر داشتند بر سر یک میز و ارتباط گرم و صمیمی شان فضایی سرشار از صمیمیت و نشاط را در موسسه به وجود آورده و روزی به یاد ماندنی را   برای مادران مهربانمان رقم زد.

این مراسم از ساعت 11:30 الی 14 برگزار شد.

 family1  family2

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی