جلسه در میدان میوه و تره بار

 

 

در 20 شهریور 1393 با هماهنگي هاي انجام شده آقاي دکتر بيژني و هيأت همراه به میدان میوه و تره بار شهر بابل رفتند و با اعضای هیئت مدیره میوه و تره بار ملاقات داشتند. تعدادي از مغازه داران ميدان تره بار از گذشته با مرکز همکاري و همراهي داشتند و خانه سالمندان تلاش مي کند تا افراد بيشتري را جذب کند. ابتدا دکتر بيژني گزارشی از فعاليت ها و وضعيت فعلي ارائه دادند و از مساعدت هاي کسبه شريف ميدان بار تقديرکرده و نياز ها و نکات لازم را مطرح کردند . در ادامـه جنـاب آقای ظرافت رئیس هیأت مدیره میوه و تره بار از زحمات مجموعه خانه سالمندان در نگهداري از سالمندان بي سرپرست و نيازمند تشکر کردند، و بر تداوم و توسعه همراهي وکمک هاي ميدان و ميوه و تره بار با خانه سالمندان حضرت باب الحوائج (ع) تآکيد کرد.

 

   

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی