روز جهانی سالمندان

 

 نهم مهرماه روز جهانی سالمندان بود. امسال هم مثل سالهای پیش این روز را با مردم همراه و نوع دوست در کنار سالمندان جشن گرفتیم. حضور آقای دکتر آرام مدیر عامل بهزیستی استان به برنامه رنگ و بوی دیگری داد. ایشان چند دقیقه ای را در مورد اهمیت نگهداری سالمندان بی سرپرست و مسائل پیرامون آن صحبت کردند . برنامه با موسیقی محلی برادران اسماعیل تبار که همیشه در جشن های مختلف ما را یاری می کنند ادامه پیدا کرد. آقای ملکی مرشد تیم ملی ورزش زورخانه ای یکی دیگر از همراهان مؤسسه که به تازگی به ما پیوستند برای حضار و سالمندان ما برنامه مرشدخوانی و زورخانه ای اجرا نمودند که با استقبال روبرو شد و در پایان برنامه شعبده بازی از دوست خوب و همراه آقای عنایت زاده و جشن تولد سالمندان همراه با برش کیک زینت بخش مراسم آن روزمان بود.

 

 

 

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی