عید قربان

 

عید قربان امسال هم به لطف پروردگار و مهرورزی مردم خیر و مهربان در خانه سالمندان بی سرپرست و نیازمند حضرت باب الحوائج(ع) به خوبی برگزار شد. بعضی ها گوشت آوردند. بعضی ها هم گوسفند زنده به مادران مرکز اهداء نمودند. آفرین بر این همه صفا و خوش قلبی!

روز عید برای سالمندان از گوشت قربانی کبابی تهیه شد و سالمندان عزیز نوش جان کردند.

بساط کباب در حیاط مرکز پهن شد و سالمندان در هوای دلچسب پاییزی روز عید هوائی عوض کردند. انشاالله خدا به مردم فداکار و مهرورزمان وسعت رزق و سلامتی جسم و جان عطافرماید که هر آنچه برای سالمندان انجام می شود از برکت این همت های والاست.

 

 

 

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی