نمایشگاه نقاشی

 

استاد نصرالهي،نقاش زبردست بابلي که آثارشان آوازه جهاني دارد، يکي از دوستان و همراهان قديمي خانه سالمندان حضرت باب الحوائج (ع) است. اين بار ايشـان در اين مرکز که آنرا "خانه خورشـيد" ناميده اند نمايشگاهي از آثارشـان برپا کرده اند که مورد توجه علاقمندان به هنـر واقع گرديده است .

16 الي 21 مرداد ماه 1393 در محل خانه سالمندان .شرکت براي عموم علاقمندان به آثار هنـري و البته مادربزرگ هاي مهربان خانه سالمندان، آزاد و رايگان است. قدمتان بر روي چشم!

   

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی