نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
جشن بزرگ روز مادر و مراسم آئینی نوروزخوانی توسط گروه هنری دلنواز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 21
بازدید شهردار بابل و کارکنان شهرداری از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 18
جشن بزرگ روز مادر و نوروزخوانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 53
بازدید بچه های آمادگی و مهدکودک رنگین کمان قائمشهر از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 94
مراسم شب یلدا به حضور دانش آموزان مدرسه نور عطرت شهر گتاب نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 131
مراسم تعزیه خوانی حضرت امام حسین (ع) در خانه سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 166
بازدید مهد کودک گل گندم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 176
بازدید اعضای هیئت رئیسه آسایشگاه خیریه کهریزک تهران نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 169
دیدار مهدکودک و آمادگی دنیای کودکانه از مرکز سالمندان باب الحوائج (ع) بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 151
مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در کنار مادران خانه سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 212

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی