نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
تکریم روز خانواده سال 1397 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 56
ورکشاپ نقاشی خیابانی به رنگ تنهایی 2 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 95
دیدار خادمین حرم امام رضا(ع) از مادران خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 111
جشن گلریزان خانه سالمندان باب الحوائج (ع) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 149
مراسم سیزده بدر در خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 203
جشن بزرگ روز مادر و مراسم آئینی نوروزخوانی توسط گروه هنری دلنواز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 209
بازدید شهردار بابل و کارکنان شهرداری از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 206
جشن بزرگ روز مادر و نوروزخوانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 239
بازدید بچه های آمادگی و مهدکودک رنگین کمان قائمشهر از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 263
مراسم شب یلدا به حضور دانش آموزان مدرسه نور عطرت شهر گتاب نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 279

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی