نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
جشن گلریزان خانه سالمندان باب الحوائج (ع) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 33
مراسم سیزده بدر در خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 62
جشن بزرگ روز مادر و مراسم آئینی نوروزخوانی توسط گروه هنری دلنواز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 115
بازدید شهردار بابل و کارکنان شهرداری از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 111
جشن بزرگ روز مادر و نوروزخوانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 145
بازدید بچه های آمادگی و مهدکودک رنگین کمان قائمشهر از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 180
مراسم شب یلدا به حضور دانش آموزان مدرسه نور عطرت شهر گتاب نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 206
مراسم تعزیه خوانی حضرت امام حسین (ع) در خانه سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 259
بازدید مهد کودک گل گندم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 250
بازدید اعضای هیئت رئیسه آسایشگاه خیریه کهریزک تهران نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 246

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی