نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
تکریم روز خانواده سال 1397 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 508
ورکشاپ نقاشی خیابانی به رنگ تنهایی 2 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 497
دیدار خادمین حرم امام رضا(ع) از مادران خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 561
جشن گلریزان خانه سالمندان باب الحوائج (ع) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 576
مراسم سیزده بدر در خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 697
جشن بزرگ روز مادر و مراسم آئینی نوروزخوانی توسط گروه هنری دلنواز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 480
بازدید شهردار بابل و کارکنان شهرداری از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 511
جشن بزرگ روز مادر و نوروزخوانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 510
بازدید بچه های آمادگی و مهدکودک رنگین کمان قائمشهر از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 534
مراسم شب یلدا به حضور دانش آموزان مدرسه نور عطرت شهر گتاب نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 558

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی