نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
تکریم روز خانواده سال 1397 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 295
ورکشاپ نقاشی خیابانی به رنگ تنهایی 2 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 292
دیدار خادمین حرم امام رضا(ع) از مادران خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 317
جشن گلریزان خانه سالمندان باب الحوائج (ع) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 362
مراسم سیزده بدر در خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 413
جشن بزرگ روز مادر و مراسم آئینی نوروزخوانی توسط گروه هنری دلنواز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 331
بازدید شهردار بابل و کارکنان شهرداری از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 352
جشن بزرگ روز مادر و نوروزخوانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 358
بازدید بچه های آمادگی و مهدکودک رنگین کمان قائمشهر از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 389
مراسم شب یلدا به حضور دانش آموزان مدرسه نور عطرت شهر گتاب نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 410

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی