نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
تکریم روز خانواده سال 1397 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 226
ورکشاپ نقاشی خیابانی به رنگ تنهایی 2 نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 234
دیدار خادمین حرم امام رضا(ع) از مادران خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 258
جشن گلریزان خانه سالمندان باب الحوائج (ع) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 305
مراسم سیزده بدر در خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 349
جشن بزرگ روز مادر و مراسم آئینی نوروزخوانی توسط گروه هنری دلنواز نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 284
بازدید شهردار بابل و کارکنان شهرداری از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 307
جشن بزرگ روز مادر و نوروزخوانی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 321
بازدید بچه های آمادگی و مهدکودک رنگین کمان قائمشهر از خانه سالمندان بابل نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 345
مراسم شب یلدا به حضور دانش آموزان مدرسه نور عطرت شهر گتاب نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 354

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی